Cách cài đặt Little Reader Touch

  1. Cách tải phần mềm từ App Store

  2. Tại thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa Little Reader Touch

  3. Chọn +GET

  4. Chọn Install

  5. Chờ quá trình download hoàn tất

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk