Cài đặt Little Reader Touch trên iPad

 1. Cách tải phần mềm từ App Store:

  • Tại thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa Little Reader Touch

  • Chọn +GET

  • Chọn Install

  • Chờ quá trình download hoàn tất

 2. Cách download bài học:
  • Vào Little Reader Touch
  • Đến mục Download Lessons

   Chạm 3 ngón tay cùng lúc vào khung Grow up only! để tiếp tục. Xem hướng dẫn theo link: http://support.brillkids.com/entries/24274265-How-to-do-a-three-finger-tap-in-Little-Reader-Touch
  • Chọn Sign in to BrillKids Account
  • Đăng nhập tài khoản BrillKids của bạn, chọn Log In
  • Tìm gói ngôn ngữ bạn đã được kích hoạt iAccess, chọn FREE
  • Chọn DOWNLOAD
  • Chọn OK và chờ quá trình download bài học hoàn tất
  • Thực hiện download các gói ngôn ngữ khác như bước trên
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk