Cài đặt Little Reader Touch trên iPad

  1. Cách tải phần mềm từ App Store:
    • Tại thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa Little Reader Touch
    • Chọn +GET
    • Chọn Install
    • Chờ quá trình download hoàn tất

  2. Cách download bài học:
    • Vào Little Reader Touch
    • Đến mục Download Lessons
      lrt-ipad-004.jpg
      Chạm 3 ngón tay cùng lúc vào khung Grow up only! để tiếp tục. Xem hướng dẫn theo link: http://support.brillkids.com/hc/en-us/articles/204595244
    • Chọn Sign in to BrillKids Account
      lrt-ipad-035.jpg
    • Đăng nhập tài khoản BrillKids của bạn, chọn Log In
      lrt-ipad-035vn.jpg
    • Tìm gói ngôn ngữ bạn đã được kích hoạt iAccess, chọn FREE
      lrt-ipad-072.jpg
    • Chọn DOWNLOAD
      lrt-ipad-073.jpg
    • Chọn OK và chờ quá trình download bài học hoàn tất
      lrt-ipad-074.jpg
    • Thực hiện download các gói ngôn ngữ khác như bước trên
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk